FAQ


Kuidas valida välja õiged rehvid?

Mis mõõdus rehvid mu autole sobivad?

Autole vajaliku rehvide mõõdu teadasaamiseks on mitmeid võimalusi: 1. Pöörduge PKP spetsialistide poole, kes saavad anda Teile professionaalset nõu; 2. Vaadake auto kütusepaagi kaanel või juhipoolsel uksepostil näidatud mõõte. Tuleb pidada silmas, et autole juba paigaldatud rehvid ei pruugi alati olla õiged ning seepärast on oluline enne ostmist täpsustada autole sobiv rehvimõõt

Kuidas ma saan teada, et pean vahetama olemasolevad rehvid uute vastu?

Nii suve- kui talverehvidel on kulumisindikaatorid. Minimaalne seadusega lubatud protektori mustri sügavus on talverehvidel 3 mm ja suverehvidel 1,6 mm. Soovitame siiski pöörata kulumisastmele tähelepanu ka igapäevastel sõitudel. Näiteks, kui sõit muutub ebastabiilseks, seda eriti märja ilmaga, siis võib see olla märgiks rehvide väljavahetamise vajadusest.

Kas tohib kasutada eri liiki rehve? Kuidas see mõjub autole ja liiklusohutusele?

Teoreetiliselt võib eri liiki rehve kasutada, kuid rehvitootjad sellist kasutamist ei soovita, sest haardumine teega on erinev. Eri liiki rehvide kasutamisel on oluline kontrollida korrapäraselt rehvide kulumisastet.

Kui soovin vahetada välja ainult kaks rehvi, kas need tuleb siis paigaldada esi- või tagateljele?

See sõltub sellest, millise teljega on ühendatud auto ülekandemehhanism. Uued rehvid paigaldatakse transmissiooniga ühendatud telje ratastele, et kogu rehvikomplekt kuluks ühtlasemalt.

Mida tähendavad rehvidel olevad tähistused?

Mida tähendab XL (RF) rehvi mõõdu tähistuses?

XL tähendab «Extra Load» (suurendatud kandevõime). XL tüüpi rehvidel on tugevdatud külgkatted ning enamasti on sellised rehvid madala profiiliga.

Millisel aastaajal on Eestis keelatud sõita naastrehvidega?

Eestis kestab naastrehvide kasutamise keeluperiood 1. maist kuni 30. septembrini. Leedus on naastrehve keelatud kasutada ajavahemikus 1. aprillist kuni 31. oktoobrini, Lätis aga 1. maist kuni 30. septembrini.

Kui kaua rehvid vastu peavad?

Sellele küsimusele on raske ühest vastust anda, sest rehvide tööiga sõltub paljudest teguritest, näiteks, juhtimistingimustest ja –maneerist, kulumisest, teekattest jms, keskmiselt aga teenivad rehvid 2-4 hooaega.

Kas mustri sügavus avaldab mõju rehvide tõhususele?

Protektori mustri sügavus avaldab rehvide tõhususele kindlasti mõju ja seepärast soovitame pöörata igapäevastel sõitudel tähelepanu korrektsele juhtimisele. Eestis on seadusega lubatud minimaalne mustri sügavus talverehvidel 3 mm ja suverehvidel 1,6 mm.

Mille poolest erineb protektori suunatud muster sümmeetrilisest või asümmeetrilisest mustrist? Milline on parem?

Protektori mustreid on peamiselt kolme liiki: sümmeetriline, asümmeetriline ja suunatud muster.
Suunatud Sümmeetriline Asümmeetriline
Suunatud - tagab hea haardumise teega ja parema pidurdamise, kuid seda liiki rehvid peab paigaldama eranditult liikumissuuna järgi.
 • Rehvi paigaldamisel peab kindlasti järgima väliskummi pöörlemissuunda
 • Juhib hästi kõrvale vett
Sümmeetriline- on suuremal määral suunatud vee kõrvalejuhtimisele rehvi
 • Paigaldamisel pole suund oluline
Asümmeetriline- protektori iga tsoon võib täita omaenda ülesannet, mis parendab oluliselt summaarset veojõudu, nii kuival kui märjal teel.
 • Paigaldamisel on kohustuslik võtta arvesse sisemist/välimist osa
 • Head näitajad paljude parameetrite järgi
 • Juhib hästi kõrvale vett
 • Suuremad plokid välimises osas, mis tagab parima stabiilsuse kurvides

Kas rehvide valik avaldab mõju kütusekulule?

Jah, kindlasti! Igal rehvil on teatud kindel veeremistakistus ning sõltuvalt protektorist on see erinev. Mida suurem on veeretakistus, seda suuremaks kasvab kütusekulu. Loe kütusekulu vähendamise kohta lähemalt.

Kas autole võib paigaldada erinevas mõõdus, protektori erineva mustriga rehve, erinevatele telgedele?

See on lubatud, kuid liikluseeskirjades on sätestatud, et ühel ja samal teljel peavad olema samas mõõdus rehvid. Tuleb pidada meeles, et esineb olukordi, kus erinevatele telgedele tohib paigaldada erinevas mõõdus rehve, seda vaid tingimusel, et see on auto tootja pool ette nähtud.

Milline on rehvide kasutamisel maksimaalne kiirus?

Rehvi maksimaalne kiirus (kiirusindeks) näidatakse ära rehvi külgkatetel ja tähistatakse tähega. Kiiruse valikul tuleb siiski arvestada ka ilmastikuoludega. kiirusindeks

Mis asjad on «aastaringsed rehvid»?

Aastaringseks kasutamiseks mõeldud rehve tähistatakse kui «all season» (kõik aastaajad), «4S» (neli aastaaega), «tous terrain» (iga kate) või «AW» (any weather – iga ilmaga). Aastaringseks kasutamiseks mõeldud rehvide valikul on väga tähtis hinnata nende vastavust meie kliimatingimustele. Enne rehvide ostmist soovitame pidada nõu spetsialistidega.

Mida tähendab «Sanktsioneerimine»?

Sanktsioneeritud (inglise keeles homologated, ametlikult lubatud) rehvid on rehvid, millel on teatud konstruktsioonilised muudatused, mida nõuavad auto tootjad rehvide paigaldamiseks oma konkreetsete margi autodele. Loe „sanktsioneerimise“ kohta lähemalt.

Kas vastab tõele, et Eestis tohib kasutada ainult Euroopas sertifitseeritud rehve?

Jah, Eestis tohib kasutada ainult Euroopa sertifikaadiga rehve. Sellele osutab tähis rehvi külgkattel – lühend «E» või «e».

Kas kindlustusfirmad võivad keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest juhul, kui rehvid ei vasta seadusega ettenähtud nõuetele?

Kindlustusseltsid võivad keelduda kindlustushüvitise väljamaksmisest, kui rehvid ei vasta seadusega ettenähtud nõuetele – kui kulumisaste ületab kehtestatud minimaalse protektori mustri kõrguse (3 mm talverehvidel ja 1,6 mm suverehvidel), kui puudub M+S tähistus või kui ajavahemikus 1. maist 30. septembrini kasutatakse naastrehve.

Mida tähendavad M+S rehvid?

Inimesed on sageli eksiarvamusel, justkui tagaks M+S (mud and snow / pori ja lumi) tähistus selle, et rehv on kasutatav aastaringselt. Oluline on siiski meenutada, et «M+S»-ga märgistatakse ka naastrehve, seega ei näita see seda, et neil võib sõita aastaringselt. M+S rehvid ei ole aastaringseks kasutamiseks mõeldud rehvid!

Üldine teave talverehvide ja nende eeliste kohta

Mille poolest erinevad talverehvid suverehvidest ja aastaringselt kasutatavatest?

Suverehvid ja aastaringselt kasutatavad rehvid erinevad esmajärjekorras kummisegu koostise ja protektori mustri poolest. Aastaringselt kasutatavate rehvide protektori mustris on rohkem sälke ja sooni, protektor on segmenteeritum – et see võiks täita oma ülesandeid ka lumistel teedel. Suverehvidel omakorda on jäigem koostis ja protektori mustris vähem sooni – väliskummi jäikuse säilitamiseks, samuti vormi säilitamiseks suurendatud koormustel.

Millal peab vahetama suverehvid välja talverehvide vastu?

Seaduse järgi peavad kõik 1. detsembrist kuni 1. märtsini avalikel teedel liikuvad autod olema kohustuslikus korras varustatud talverehvidega.

Kuidas valida välja talverehvid?

Talverehvide väljavalimisele tuleb pöörata erilist tähelepanu ning valiku langetamisel tuleb hinnata kõiki tegureid, nõudeid ja soove. Soovitame pidada nõu spetsialistidega, kes saavad soovitada parimad rehvid – lähtudes Teie sõitude sagedusest, kogemusest, sõiduki tüübist ja teekatete liikidest, millel plaanitakse sõita.

Milline on talverehvide protektori mustri minimaalne lubatav sügavus?

Minimaalne seadusega kehtestatud talverehvide mustri lubatav sügavus on 3 mm.

Kas talverehvide kasutamisel peab sõitma aeglasemalt?

Sõidukiirus tuleb valida lähtuvalt ilmastikuoludest, teekattest ja juhtimiskogemusest. Tingimata tuleb hoida suuremat pikivahet kui suvistes tingimustes.

Kas talverehve tohib kasutada sõitmiseks kogu aasta jooksul?

Seadusega on lubatud kasutada talverehve aastaringselt, väljaarvatud naastrehve, ent kui vaadata talverehvide suvisele kasutamisele ohutuse seisukohalt, siis ei ole see mingil juhul soovitatav  

Kas kõik talverehvid on ühesugused?

Ei, talverehvid ei ole ühesugused – neil on erinev protektori muster, kummisegu koostis, on olemas naastudega rehvid ja naastudeta rehvid. Seepärast tuleb konkreetsete talverehvide valikul hoolikalt hinnata nende vastavust oma vajadustega, ka on sobivamate rehvide väljavalimiseks soovitatav pidada nõu asjatundjatega.

Millised talverehvid on parem valida välja Eesti tingimustes?

Talverehvide valimisel tuleb võtta arvesse juhtimistingimusi, sõitmissagedust, teekatte tingimusi ja juhtimiskogemust. Kui suurem osa sõitudest hakkab toimuma linnatingimustes, siis on soovitatav valida naastudeta rehvid. Juhul kui plaanitakse sõita väljaspool linna, on parem valida naastrehvid. Igal juhul aga aitavad Teil parima valiku teha professionaalsed spetsialistid, tuginedes Teie juhtimisharjumustele ja iseärasustele.

Üldine teave suverehvide ja nende eeliste kohta

Mille poolest erinevad talve- ja suverehvide protektorid?

Talverehvidel, võrreldes suverehvidega, on pehmem kummisegu koostis ning need on nähtud ette kasutamiseks madalatel temperatuuridel. Talverehvidel on erilised lamell-sälgud (protektori mustri detail). Suverehvi kummisegu koostis on jäigem ning see pole mõeldud sõitmiseks lumel, jääl ja talvistel teedel.

Millal tuleb vahetada talverehvid välja suverehvide vastu?

Alates 1. märtsist on kõigil sõiduvahenditel täismassiga kuni 3,5 tonni õigus osaleda liikluses suverehvidel. Oluline on pidada meeles, et naastrehve tohib kasutada vaid 1. maini. Soovitame autojuhtidel siiski juhinduda ilmastikutingimustest.

Kas suverehvidel tohib sõita aastaringselt?

Kindlasti ei tohi, kuna suverehvid, erinevalt talverehvidest, ei ole nähtud ette talvistele tingimustele ja teede seisukorrale. Loe lähemalt viie olulise põhjuse kohta, miks peab suvel sõitma suverehvidel.

Mis vahe on suverehvidel ja aastaringseks kasutamiseks mõeldud rehvidel?

Suverehvid erinevad aastaringseks kasutamiseks mõeldud rehvidest esmajoones kummisegu koostise ja protektori mustri poolest. Aastaringseks kasutamiseks mõeldud rehvide protektori mustris on rohkem sälke ja sooni, protektoris on rohkem segmente – et see võiks täita oma ülesandeid ka lumistel teedel. Suverehvidel omakorda on jäigem koostis ning väliskummi jäikuse säilitamiseks on protektoris vähem sooni.

Rehvihooldus

Kas rehvid vajavad spetsiaalset hooldust?

Soovitatav on hooldada rehve spetsiaalsete, ultraviolettkiirte eest kaitsvate vahtudega.

Millistel juhtudel on lubatud parandada tühjaksläinud rehvi?

Igal juhul on parem usaldada rehvi remontimine spetsialistile. Kui aga vigastus asub rehvi külgkattel, siis ei kuulu rehv parandamisele.

Mida tähendab kokku-lahkujooks ning miks seda on vaja korrapäraselt kontrollida ja reguleerida?

Kokku-lahkujooksu kontrollimine on soovitatav osa rataste asendi reguleerimise kontrolli teenusest, mis tuleb teha läbi pärast igat rehvide vahetust, selleks et paigaldatud rehvid ei kahjustuks ebaõige kokkujooksu tõttu ning kuluksid ühtlaselt. Kokku- ja lahkujooksu nurkade õige reguleerimine tagab Teie autole stabiilsuse teel, kergendab juhtimist ja pikendab rehvide kasutusiga.

Kas rehvide väljavahetamisel on kohustuslik valida välja samas mõõdus uued rehvid?

See ei ole kohustuslik. Autotootjad näevad ette mitme rehvimõõdu kasutamise ja iga mõõt on kasutatavam teatud konkreetsetes ilmastikuoludes.

Kas tohib paigaldada erineva laiuse, kuid sama kõrgusega rehve?

Jah, tohib, kuid vaid sel juhul, kui see on auto tootja poolt ette nähtud. Näiteks Mercedes Benz S (w221) klassi autol.

Mida teha vibratsiooni ilmnemisel?

Kui tajute liikumisel vibratsiooni, tuleb tingimata pöörduda rehvikeskuse asjatundjate poole. Vibratsioonil võib olla mitmeid põhjuseid ja seepärast tuleb vibratsiooni täpse põhjuse kindlaksmääramiseks kontrollida käiguosa, roolisüsteemi ning velgede ja rehvide seisundit.

Kuidas avaldavad käiguosa defektid mõju rehvidele?

Käiguosa defektid viivad rehvide ebaühtlasele kulumisele ja kahjustamisele.

Kui sageli tuleb reguleerida lahku-kokkujooksu?

Lahku- ja kokkujooksu tuleb kontrollida vähemalt kord aastas ning soovitatav on teha seda enne igat väliskummide asendamist.

Miks peab rehve tasakaalustama?

Igal rehvil ja veljel on omad raskuspunktid, mis viivad tasakaalustamatuseni, kutsuvad esile vibratsiooni, raskendades auto juhtimist ja soodustades rehvide enneaegset kulumist. Nimetatud probleemide vältimiseks, samuti rehvide pika tööea ja mugavate juhtimistingimuste tagamiseks, tuleb rattad tasakaalustada. Rehvid tuleb kohustuslikus korras tasakaalustada enne iga hooaja algust.

Kuidas kontrollida, kas rehvidel pole tekkinud kulumisega seotud probleeme?

Soovitatav on vaadata rehvid üle kord kuus, samuti pidada nõu spetsialistidega.

Miks on oluline hoida rehvides alal õiget rõhku?

Sageli hoiab just rehvide seisukord ära avarii. Autotootjad kehtestavad iga eraldi mudeli jaoks soovitatava rehvirõhu. Soovitatav rehvirõhk näidatakse ära kas bensiinipaagi luugi siseküljel või juhipoolsel uksepostil. Rehvirõhk mõjutab rehvide kulumise kiirust, juhtimise turvalisust ja mugavust, samuti kütusesäästu ja käiguosa kulumise kiirust.

Kas juhtimismaneer avaldab mõju rehvide kulumisele?

Jah. Näiteks aktiivne, sportlik juhtimisstiil lühendab rehvide kasutusiga, kuna sellise sõiduga kuumenevad rehvid kiiremini ja hakkavad kuluma.

Kuidas määrata kindlaks, et rehvirõhk on langemas?

Rõhu langemist võib märgata rehvide korrapärasel ülevaatamisel või rõhu kontrollimisel kord kuus. Rõhku kontrollitakse manomeetriga külmadel rehvidel, millega ei ole veel alustatud aktiivset liikumist.

Mis kutsub esile rehvirõhu languse?

Rehvirõhu langust võivad põhjustada mitmed tegurid, näiteks, vana ventiil, vana kumm, järsud temperatuurilangused, pikaajaline seisak, velgede seisukord (näiteks rooste, muljutud või mõranenud velg). Oluline on pidada meeles, et enne rehvide paigaldamist tuleb tingimata kontrollida rõhku. Lisaks sellele, autotootjast sõltuvalt võib auto erinevatele telgedele paigaldatud rehvide rõhk olla erinev.

Millise rõhuni tuleb rehvid täita?

Rehvi külgkattelt võib leida teavet tehase tingimustes kindlaks määratud või maksimaalse rehvirõhu kohta. See tähendab, et rõhk ei tohi ületada kindlaksmääratut.

Miks rehvid kuluvad ebaühtlaselt?

Ebaühtlase kulumise sagedamini esinevateks põhjusteks on ebaõige rehvirõhk, üleliigne kaal või käiguosa rikked.

Milliste juhtudel võib rehv katki rebeneda ja kuidas seda vältida?

Ülekoormatusega võib olla tegemist siis kui:
 • auto liigub ülekoormatuna;
 • rehvirõhk on kas liiga kõrge või liiga madal.

Rehvide katkirebenemise vältimiseks tuleb järgida õiget rehvirõhku ja pidada kinni auto tootja poolt kindlaks määratud lubatavast täismassist.

Kuidas rehve õigesti hoida?

Rehve tuleb hoida pimedas ja jahedas ruumis, päikesevalguse eest varjatud kohas.

Kas rehvi paigaldamine veljele on kerge? Kas võin teha seda iseseisvalt?

Teoreetiliselt on see võimalik, kuid selleks, et rehvi või velge mitte vigastada, soovitame usaldada rehvide paigaldamise spetsialistidele, kellel on selle töö tegemiseks olemas kogemus ja vastavad seadmed. Spetsialistid saavad rehvid kohe pärast paigaldust tasakaalustada, mis on väliskummide vahetamise korral kohustuslik.

Rehvide tähistus Euroliidus

Rehvide tähistus Euroliidus

Rehvide tähistus Euroliidus Alates 2012. aasta 1. novembrist peab kõigil pärast 2012. aasta 1. juulit toodetud rehvidel olema kleebis või märgistus, millega lõpptarbija saab tutvuda veel enne ostu sooritamist. Vastavalt EÜ normidele peab märgistus sisaldama teavet veeretakistuse, märghaardumise ja mürataseme kohta. Määruse kehtivus laieneb kõigile sõidu-, tarbe- ja veoautodel kasutamiseks mõeldud rehvidele (C1, C2 ja C3).

Rehvide märgistamise eesmärgiks on muuta madala müratasemega kütusesäästlike ja ohutute rehvide edendamise abil maanteetransport ohutumaks ning majanduslikult tasuvamaks ja keskkonnasäästlikumaks.

 

 

Millistele riikidele laieneb EL tähistuse kehtivus?

Euroopa Liidu nõukogu määruse nr 1222/2009 rehvide märgistamise kohta järgimine on kohustuslik kõigile Euroopa Liidu liikmesriikidele.

Kes sertifitseerib rehvid?

Vastavuses EL territooriumil kehtestatud rehvide märgistuskriteeriumitega on rehvitootjad kohustatud sertifitseerima rehvid iseseisvalt. Igat rehvi mudelit ja igat mõõtu testitakse eraldi, klassifitseeritakse ning seejärel see sertifitseeritakse.

Kust leida teavet rehvide märgistuse kohta?

Rehvitootjad dokumenteerivad sõidu-, tarbe- ja veoautode rehvide klassifikatsiooni kategooriate kaupa oma reklaamvoldikutes, samuti avaldavad nad teabe internetis, seepärast saavad ostjad tutvuda märgistusega veel enne ostu sooritamist.

Millised on alternatiivsed võimalused rehvide hindamiseks, peale EL märgistuse?

Rehvide märgistus teavitab ostjaid kolmest põhikriteeriumist, kuid on olemas veel ka teised olulised, turvalisusega seotud kauba omadused, mida tuleb arvesse võtta. Näiteks, stabiilsus, töökindlus, pidurdamisnäitajad kuival ja märjal teekattel, omadused vesiliul ning tõhusus talvel.

Tootjad rõhutavad, et rehvide märgistus ei ole mõeldud asendama üksikasjalikku teavet, mida võib saada teada näiteks rehvide testidest.

Milliseid parameetreid hinnatakse EL rehvimärgistusega?

EL rehvitähistus sisaldab kolme kriteeriumit:

Сопротивление качению1. Veeretakistus (kütusesäästlikkus):
Veeretakistus on rehvide veeremisele vastassuunaline jõud. Kuna rehvid avaldavad mõju üldisele kütusetarbimisele – sõiduautodel kuni 20% ja veoautodel kuni 35% –, siis on oluline saavutada madalad veeretakistuse näitajad. Sõiduvahendi kaalu mõjul deformeeruvad rehvid kokkupuutepunktis teega ja kaotavad energiat kütusekulu vormis. Mida suurem deformatsioon, seda suurem veeretakistus ning vastavalt ka kütusekulu ja CO2 heidete hulk. EL rehvimärgistuses tähistatakse veeretakistuse taset tähtedega «А»-st (parim näitaja) kuni «F»-ni tarbesõidukitel ning «G»-ni sõiduautodel (halvim näitaja).

 

Сцепление с мокрой дорогой2. Märghaardumine
Haardumistase märjal teel on üheks olulisemaks rehvide turvalisuse näitajaks. Väga hea haardumine märjal teel tagab vihmase ilmaga lühema pidurdusmaa. Lisaks sellele on olemas ka teised olulised, turvalisusega seotud parameetrid, kuid erinevate rehvide võrdlemiseks valiti välja haardumistase märjal teel kui kõige olulisem parameeter. Mida lühem pidurdusmaa, seda kõrgema klassi rehvid.

 

Уровень шума3. Müratase (detsibellides)
Transpordivoogudest lähtuv müratase on ümbritseva keskkonna oluline parameeter ning see sõltub mitmest tegurist: voo intensiivsusest, sõiduvahendite liigist, samuti rehvide vastastikusest toimest teega. Märgistusel näidatud indeks ei osuta mitte müratasemele auto salongis, mida autojuht sõitmise ajal kuuleb, vaid mürareostust tekitavale välise müra tasemele.

Lähemat teavet märgistuse lugemise kohta leiate siit.

Garantii

Kas minu rehvidel on garantii? Millistel juhtudel see kehtib?


Kõigile soetatud rehvidele laieneb PKP rehvikeskustes garantii rehvi karkassi valmistamise praagi suhtes ja liiga suure tasakaalust väljaoleku suhtes. Garantiiaeg on 1 aasta. Lisaks tavalisele garantiile pakub PKP Pirelli rehvidele laiendatud garantiiprogrammi, «TYRElife» nime all.

Mis asi on TYRElife?

TYRElife on laiendatud garantiiprogramm neile Pirelli rehvidele, mille mõõt on 16" või üle selle. See programm on täiendavaks garantiiks juba olemasolevale tavalisele garantiile. TYRElife’i programmi liikmeks saanud autojuht võib teostada tasuta rehvivahetuse rehvi mehhaanilise vigastuse korral, sealhulgas läbitorge, sisselõige, süttimine, deformatsioonid ja muud rehvi kasutamise tulemusel tekkinud mehhaanilised kahjustused. Garantii kehtib 12 kuu jooksul alates rehvide ostu hetkest.

TYRElife’i programm laieneb järgmistele rehvi mehhaanilistele vigastustele:

 • läbitorge
 • katkirebenemine
 • süttimine

Esita avaldus osalemiseks Pirelli TYRElife programmis!

tyrelife

Kuidas pean toimima, kui tahan vahetada välja vigastatud rehvi ja seejuures laienevad rehvile ikka veel garantiitingimused?

Peate minema sellesse rehvikeskusesse, kust Te rehvi soetasite ja võtma kaasa ostu tõendava dokumendi. Rehvikeskuse spetsialistid hindavad pretensiooni vastavust tehase garantiitingimustega ning vahetavad rehvi välja, juhul kui vigastus on tekkinud tehase süül.

Mis asi on Key Point?

Mida tähendab Key Point (PKP)?


Key Point Key Point on rahvusvaheline projekt, milles osaleb enam kui 700 rehvikeskust üle kogu Euroopa. Balti riikides esindab Key Pointi rahvusvahelist võrgustikku SIA Latakko, koostöös Pirelli kontserniga. Võrgustik alustas tegevust Lätis 2001. aasta alul, Eesti ja Leedu liitusid vastavalt 2012. ja 2013. aastal. Key Pointi rehvikeskused pakuvad kõige laiemas valikus rehve, valuvelgi, akusid ja õlisid, samuti muud toodangut Baltikumi suurimast laost.

 

Mille poolest erinevad spetsialiseeritud rehvikeskused teistest kohtadest, kus võib osta ja/või paigaldada rehve?

Spetsialiseeritud rehvikeskustes on Teil alati võimalus saada kõrgetasemelisi professionaalseid nõuandeid, teenindust ja service’i teenuseid. Teile pakutakse kõige laiemat kaubavalikut ja meeldivaid hindu.

Milliseid teenuseid PKP rehvikeskustes pakutakse?

PKP rehvikeskustes pakutakse väga laia teenuste valikut:

 • Rehvide paigaldamine
 • Tasakaalustamine
 • Lahku- ja kokkujooksu reguleerimine
 • Õlivahetus
 • Veljeremont
 • Käiguosa kontrollimine ja remont
 • Rehvihoid
 • Auto starterite ja generaatorite kontrollimine ja remont
 • Auto elektriseadmete diagnostika ja remont
 • Signalisatsiooni paigaldus (individuaaltellimusel)
 • Rattapesu
 • Tulede reguleerimine
 • Veoauto rehvide service’i teenused
Igas PKP rehvikeskuses pakutakse erinevaid teenuseid, seepärast palume vajaliku leidmiseks tutvuda lähima PKP rehvikeskuse pakkumisega.

Ei leidnud vastust? Esitada küsimushttp://www.pkp.ee