TUTVU REHVIDE UUE MARKEERINGUGA

TUTVU REHVIDE UUE MARKEERINGUGEiropas Savienības karogsEUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 1222/2009

 

Rehvide kütusesäästlikkuse ja muude oluliste parameetrite märgistamise kohta

 

Euroopa  Liidu uus määrus sätestab rehvimarkeeringu sätted, mis puudutavad rehvide kütusesäästlikkuse (veeretakistusjõu),  haarduvuse märjal teekattel (märghaardumise), rehvimürataseme (välise veeremismüra) parameetrite märgistamist.. EL uue määruse eesmärgiks on sõidukite turvalisuse ja tõhususe suurendamine, stimuleerimaks energiatõhusate  ning madala   välise veeremismüraga turvaliste rehvide tootmist. 

 

Antud asjaolu on seotud tarbijate sooviga olla  rohkem informeeritud nii energiatõhususest (kütusesäästlikkusest) kui ka muudest rehvide parameetritest, sest märgistuse ning ühtse testimissüsteemi puudumisel pole neil võimalik ise hõlpsasti võrrelda erinevate toodete ja rehvide kaubamärkide tõhusust.. Määrus võimaldab  lõpp-tarbijatel sobivate rehvide valikul võtta vastu tunduvalt teadlikumaid otsuseid .

 

Määrusest  tulenevalt  peab kõikidel pärast 1.07.2012.a. toodetud  rehvidel, mis asuvad müügikohas  pärast 1.11.2012.a. olema selgelt  nähtaval  kohal  kleebis/märgistus  – see peab lõpp-tarbijale  ligipääsetav olema.

 

PIRELLI SEISUKOHT

 

Pirelli logo

Pirelli toetab täielikult uue rehvimarkeeringu juurutamist, pidades seda uusi rehve soetavate lõpp-tarbijate teavitamise ja ostjate abistamise heaks võimaluseks – nii on võimalus tutvuda olulise informatsiooniga. Tarbijad peavad lähtuma sellest, et kütuse kokkuhoid ja liiklusturvalisus sõltuvad sõiduki juhi sõidustiilist ning käitumisest. Rehvide õige kasutamine ja hooldus, samuti rehvide parameetrite järgimine on neiks põhielementideks, mis tagavad turvalisuse igas olukorras ning pikendavad rehvide kasutusiga, säästes seejuures Teie rahakotti! Pirelli soovib lisada, et veereta–kistusjõud, rehvimüra ja märghaardumine on 3 põhilist rehvi fuktsioneerimise näitajat, kuid sõidukite rehvide üldkvaliteedi kindlaksmääramisel tuleb lähtuda järgmistest näitajatest: läbisõit, kasutamine märjal ja kuival teekattel, veojõud, haarduvus teekattega, sõidukomfortsus. Iga toode on loodud, et tagada igas kasutussegmendis parimat tulemust.

 

Turvalisus on kõige tähtsaim kriteerium ning Pirelli eesmärgiks on alati olnud optimaalne tasakaal kõikide oluliste näitajate vahel. 

 

Rehvimüüjatel on endiselt oluline roll lõpp-tarbijate valiku suunamisel, sest olles asjatundjateks, võivad nad soovitada parimaid rehve, lähtuvalt kõikidest lõpp-tarbija vajadustest. 

 

Talverehvid on ette nähtud optimaalseks kasutamiseks alla 7°C temperatuuril, lumel, märjal teekattel, lörtsise ilmaga. Pärast seda, kui markeeringul pole enam ära toodud spetsiifilisi talvise kasutamise parameetreid, võidakse talverehve klassifitseerida suverehvidest madalamasse klassi kuuluvatena. Seepärast peavad rehvimeistrid andma täiendavaid selgitusi.

 

Riepas rites pretestības samazinājums

KÜTUSEKULU ON SEOTUD VEERETAKISTUSJÕUGA

 

Veeretakistusjõud toimib sõidusuunale vastupidises suunas. Lähtudes sellest, et rehvidest sõltub kuni 20% sõiduki kütusekulust (veoautodel – kuni 35%), on madala veeretakistusjõu saavutamine olulise tähtsusega. Tänu sõiduki raskusele toimub teega kokkupuute kohas rehvi deformeerumine, mis väljendub energia eraldumisega kuumuse kujul. Suure deformatsiooni korral kasvab ka veeretakistusjõud, tulemuseks suurem kütusekulu ja rohkem CO2 väljaheiteid. 

 

ES rehvimarkeeringuga on veeretakistusjõud sätestatud A-st (maksimaalne väärtus) F-ni (madalaim väärtus veoautodele) ja G-ni (madalaim väärtus sõiduautodele). 

 

C ja B rehvide erinevus tähendab kütusekulu vähenemist või suurenemist 2,5%-4,5% (sõiduautodel) ja 5%-8% veoautodel.

 

Uuri, kuidas on võimalik vähendada kütusekulu

 

REHVIDE OHJAMISEST MÄRJAL TEEL (MÄRGHAARDUMISEST) SÕLTUV TURVALISUSREHVIDE OHJAMISEST MÄRJAL TEEL (MÄRGHAARDUMISEST) SÕLTUV TURVALISUS

 

Rehvide ohjamine märjal teel (märghaarduvus) on üks tähtsamaid rehvide turvalisuse näitajaid.

 

Probleemideta ohjamine märjal teel tagab vihmase ilmaga sõites lühima pidurdusteekonna.

 

Loomulikult on turvalisuse tagamiseks tähtsad ka muud parameetrid, kuid rehvide ohjamine vihmase ilmaga on erinevate rehvide võrdlemisel kõige olulisemaks parameetriks.

 

Pirelli veoautode (Pirelli Truck Tyres) rehvide korral võib C ja B rehvide vaheline erinevus (pidurdusteekondade erinevus) olla kuni 17%.

 

* Pirelli hinnang, ISO 15222:2011- TESTIMISPROTSESS REHVIDE OHJAMISE VÄLJASELGITAMISEKS MÄRJAL TEEKATTEL

 

Uuri, kuidas rehviklass mõjub pidurdusteekonna pikkusele ja Sinu turvalisusele

 

Riepas trokšņu līmenisREHVIDE VÄLISE VEEREMISMÜRA TASE (DETSIBELLIDES)

 

 

Rehvide müratase on oluliseks keskkonnaprobleemiks, see sõltub järgmistest asjaoludest: liiklustihedus, sõiduki liik/tüüp, sõidustiil ja rehvide haarduvus teekattega (märghaarduvus/kuivhaarduvus)

 

Markeeringuga sätestatud väärtus pole tajutav sõidukis istudes, seda tajutakse teiste poolt, mida määratletakse keskkonna akustilise saastamisega.

 

Mürataseme vähendamiseks tuleks valida madala müratasemega rehve.

 

 

 

 

 

   

 

1 HELILAINE 3 dB (A) vähem, kui on sätestatud EC Reg. 661/2009.

 

2 HELILAINET Analoogne EC Reg. 661/2009 piirangutega. + 1 laine = + 3 dB = topeltmüra

 

3 HELILAINET Analoogne EC Dir. 2001/43 piirangutega. 2 lainet = + 6 dB = neli korda suurem müratase

 

1 HELILAINE

2 HELILAINET

3 HELILAINET